Get Adobe Flash player

O Ještědském krystalu

Ještědský krystal je mezinárodní festival kouzel, pořádaný Klubem Kouzel Liberec, který se každoročně pořádal v kulturním a společenském středisku Lidové Sady v Liberci. Návštěvníci a široká veřejnost se tak vždy mohli těšit na dvoudenní  přehlídku kouzel a magie.

Přemek Rajdl

Klub Kouzel Liberec

Náš klub vznikl  v roce 1978. A pořádal první ročník mezinárodního kouzelnického festivalu Ještědský krystal v roce 1980. Za ta dlouhá léta se v našem klubu vystřídalo několik členů a dnes i velmi známých a úspěšných kouzelníků. Pravidelně se scházíme a také jsme pro vás připravovali Ještědský krystal.
Těšíme se na setkání


Ještědský krystal 2012

20. ročník Ještědského krystalu se konal v Liberci (Lidových sadech) ve dnech 11.-12. května 2012.

Členové klubu KKL

Bohuslav Šmejda člen KKL   od roku 1980 od roku 2002 místopředseda KKL a od roku 2006 režisér soutěže Ještědský krystal
Bohuslav Šmejda člen KKL od roku 1980 od roku 2002 místopředseda KKL a od roku 2006 režisér soutěže Ještědský krystal

Klub Kouzel Liberec

Klub Kouzel Liberec

ČLENOVÉ KLUBU KKL
Přemek Rajdl
Štěpán Šmíd

Aleš Březina

Karel Riedl
Jiří Riedl

Bohuslav Šmejda
Miroslav Sluk

Lucie Svárovská

Jiří Novotný
František Jancovics
Tomáš Holý
Pavel Soukup

Výsledky 18. ročníku Ještědského Krystalu

18. Ještědský krystal, který se letos konal 14. – 15. 5. 2010 navštívilo celkem 135 účastníků.
Přijeli kouzelníci z Polska, Německa, Maďarska, Slovenska a Ruska. Soutěžilo se ve třech jevištních blocích, kde se představilo 22 programů.

Fotografie z Ještědského krystalu 2011
Fotografie z Ještědského krystalu 2011

Rozpis KKL

S platností od 14. 3. 2013 do odvolání se nyní konají schůzky Klubu Kouzel Liberec v Magickém Sklepení Přemka Rajdla každý čtvrtek od 19 hodin.

Kouzelnické karty
Kouzelnické karty

Soutěžní kategorie

MANIPULACE
VŠEOBECNÁ MAGIE
MIKROMAGIE
ILUZE
JUNIOŘI I (DO 14TI LET)
JUNIOŘI II (14-18 LET)
OSTATNÍ
UDĚLENÍ CENY DAGMAR A EDUARDA
MAZAKIANOVÝCH

Ladies magic - Soňa Zvelebilová z KIM Klubu Praha
Ladies magic - Soňa Zvelebilová z KIM Klubu Praha